strona główna powrót

Katalog wyrobów

STROPY SPRĘŻONE
Płyty strunobetonowe kanałowe przeznaczone są do konstruowania stropów w budynkach o dowolnej funkcji i konstrukcji.
Na pełen asortyment strunobetonowych płyt stropowych KS składają się płyty kanałowe o nominalnej wysokości: 150 mm, 200 mm, 265 mm i 320 mm. Szerokość modularna płyt KS jest stała, niezależnie od wysokości, i wynosi 1200 mm.
Wszystkie płyty KS maja przekroje poprzeczne niezmienne na całej swojej długości. Ta cecha płyt KS jest wymuszona technologią, w jakiej płyty są produkowane. Płyty powstają w wytwórni w wyniku wytłoczenia „wstęgi” betonu na podłożach torów naciągowych o długości około 100 m.
Po związaniu cementu i sprężeniu płyta przecinana jest piłą tarczową. W ten sposób powstają płyty stropowe, których długość jest zgodna z zapotrzebowaniem w konkretnej sytuacji projektowej. Wstęga może być ponadto docinana podłużnie i poprzecznie, w celu uzyskania płyt o szerokości mniejszej niż standardowe 1200 mm oraz płyt o kształcie innym niż prostokątny. Taki sposób dzielenia wstęgi pozwala otrzymywać płyty o praktycznie dowolnej długości, z dokładnością wykonania ± 25 mm.
Istnieje ponadto możliwość perforowania płyt, co pozwala wyeliminować wszelkie kolizje stropów z innymi elementami konstrukcji budynku i instalacjami.
Płyty sprężone KS można stosować w przedziale rozpiętości:

  • KS150 - rozpiętość od 2,40m do 9,00m;
  • KS200 - rozpiętość od 2,40m do 10,80m
  • KS265 - rozpiętość od 4,50m do 12,90m
  • KS320 - rozpiętość od 4,50m do 15,00m
  • Przekroje płyt strunobetonowych

    KS150KS200KS265KS320